Política de Privadesa

Aquesta web compleix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, basant-se en el fet que es deroga de la Directiva 95/46/CE (D’ara endavant, RGPD).

Responsable de la web:

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, indiquem les dades d’informació general del lloc Web:

Com s’obtenen les dades:

Els Usuaris, mitjançant el marcatge de la casella, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades personals siguin tractades per part del Prestador per realitzar les següents finalitats:

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti al Prestador, exonerant a aquest de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcte en el formulari de contacte o subscripció.

L’usuari podrà dirigir les seves comunicacions i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal, adreçant-se a C/ Collsacabra núm. 18 (08570 Torelló / Barcelona), o al correu electrònic: info@fisiotorello.com juntament amb la prova vàlida en dret, una fotocòpia del D.N.I. o equivalent, indicant a l’assumpte “Protecció de Dades”.

Tanmateix, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l’apartat de donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part del Prestador. Si rebeu els citats correus electrònics, és que prèviament heu donat la vostra autorització, ja que el Prestador no realitza pràctiques de SPAM.

El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Encarregats de tractament:

Per oferir serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat es comparteixen dades amb els següents prestadors sota les corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics:
un servei analític de web que ofereix Google, Inc., una companyia de Delaware, la seva oficina principal la trobareu a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a fisiotorello.com a analitzar l’ús que fan els usuaris del Lloc Web. La informació que genera la cookie sobre el seu us de fisiotorello.com (incloent la teva direcció IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units.

Acceptació i consentiment:

L’usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament d’aquests per part de Fisiotorelló S.C.P. en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Modificació en la política de privadesa:

El prestador es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En tals supòsits, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en marxa.